De directie van de Koninklijke IJsclub Dockum bestaat uit 15 directeuren welke belangeloos zorgen voor het in stand houden van de ijsbaan in Dokkum.

 

Bekendmaking ALV
Tjip Oberman tijdelijk
Bekendmaking ALV
Geert Lubach
Harry Steggerda
Sjaak Dol
Ynze Elzinga
Koos Hoitsma
Dick Zeinstra
Gerrit Tigchelaar
Minze den Akker
Ids Bergsma
Remco van Dijk
Nanne Rosier
Jan-Willem Hamstra

Voorzitter (db)
1e secretaris (db)
1e penningmeester(db)
vicevoorzitter(db)
2e secretaris
2e penningmeester
lid bc/ledenadministratie
lid bc/kontakt scholen 0519 - 293 200
lid bc/kontakt scholen 0519 - 571 272
lid bc/rayonhoofd Elfstedentocht Dokkum
interim voorzitter